Välkommen till Hanssons Skydd och Säkerhet

Vi är ett serviceinriktat företag som kan erbjuda personliga och exakta lösningar
inom allt som har med skydd och säkerhet att göra. Institutioner vi arbetar med
uppskattar den relation som byggs emellan oss samt institutionen.

Hängivenheten och bredden av kunskap och tjänster är något som även Hanssons Skydd och Säkerhet står för.
Genom att erbjuda en stor bredd kan våra kunder genom ett företag förse sig med
både utbildningar och material vilket hjälper institutionerna att känna sig
väl förbereda vid oförutsägbara olyckor som kan inträffa.

Vid utbildningstillfällena kommer deltagare känna igen situationer och identifiera sig
i de scenarior som byggs upp med hjälp av välutbildade lärare samt teoretiska och praktiska
exempel som tas upp under kurserna.

Hjälpmedel som används under våra utbildningar är det senaste på marknaden vilket gör att
utbildningarna ger intryck. Det är med dessa intryck och den nyvunna kunskapen som sedan
gör att en människa handlar rätt om olyckan skulle vara framme.