Innehåll Sjukvårdutbildning:

 

- Utbildning i hjärt- & lungräddning bestående av medvetande kontroll , mun mot mun andning
samt hjärtkompressioner
- Utbildning i LABC-sjukvård bestående av livshotande läge, andning och andningsvägarna,
blodstillande åtgärder och cirkulationssvikt/chock
- Barnolycksfall m.m

Tidsåtgången för dessa utbildningar räknas till dryga tre timmar samt kursens deltagare erhåller intyg
på kurs deltagande.