Utbildningar:

Följande utbildningar har vi i vårt ordinarie utbud och offerter presenteras vid förfrågan.
Givetvis kan vi erbjuda specialarrangemang efter Era önskemål.

Allmän Brandutbildning
Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA
Heta Arbeten
Specialutbildning i Brand-, Rök- & Kemutbildningar
Allmän Sjukvårdsutbildning
     i.     Hjärt- & Lungräddning
     ii.    Akutsjukvård, ABCDE
     iii.    Barnolycksfall
     iv.    Trauma/ungdomsvåld
Defibrillator- Hjärt- & Lungräddning
Kris- & Kamratstöd
Arbetsmiljö, Ergonomi - Lyftteknik
Krisedningsspel