Gör 2010 till ett tryggare och säkrare år!

Under 2009 har vi märkt en allt större efterfrågan på utbildningar som ökar tryggheten och säkerheten samt tillfredsställer lagkraven. De populära utbildningarna under 2009 fortsätter 2010:

Grundutbildning enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Arbetsmiljölagen.
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.” Arbetsmiljölagen 3 kap. paragraf 3

Hjärtstart
Om hjärtat får hjälp med att komma igång under de första minuterna har den som drabbas av hjärtstillestånd stora möjligheter att återvända till ett normalt liv. Med en Defibrillator tillsammans med utbildning i hjärt- och lungräddning ökar möjligheterna till en effektiv hjälp.

Kris- och kamratstöd
En olycka berör fler än den drabbade. Det behöver inte vara en arbetsplatsolycka som kräver mänskligt stöd, det kan också vara en medarbetare som har drabbats av att en närstående skadats eller förolyckats. Rätt stöd kan göra stor skillnad för att klara sig igenom en svår period och för att komma tillbaka till vardagen.

Ergonomi
Efter önskemål från våra kunder introducerar vi två nya utbildningar:

Nyheter 2010
En utbildning som hjälper till med att förebygga skador genom att vi får kunskap om hur vår kropp klarar och undviker skadliga belastningar.

Ungdomsvåld och yttre trauma
En utbildning främst för skolungdomar där vi visar hur slag och sparkar kan resultera i livshotande skador eller livslångt lidande.

Heta Arbeten
Heta arbeten är, enligt försäkringsbolagens krav, svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning, gnistbildning och brand. Utbildning kan dels ske på plats hos er eller på våra öppna utbildningar på Östra Grevie Folkhögskolas Konferensanläggning.

Öppna kurser i Heta Arbeten på Östra Grevie Folkhögskola: 22 mars, 20 maj, 22/6, 24/8, 20/10 samt den 14/12 alla dagar mellan kl. 08.00 – 14.30

Ring oss för råd och tips om hur du kan minimera riskerna för brand och olyckor. Östra Grevie februari 2010.

Hanssons Skydd och Säkerhet
Thomas Hansson