Hanssons Skydd och Säkerhets andra nyhetsbrev:

Ett år har gått sedan starten och mycket har blivit gjort.
Fördelarna med att vara ett litet företag är den personliga kontakten vi får med våra kunder. Att kunna ge precisa utbildningar som är
lätta att sätta sig in i och förstå. Detta har gjort att våra äldre kunder kommer tillbaka och vill dryga ut sin kunskaps bank samtidigt
som nya kunder ansluter. Detta inbringar mer att göra för oss samtidigt som vi lär oss mer om hur man ska genomföra bättre utbildningar.

Vårt koncept, färre mer heltäckande utbildningar.
Att ge företag exakt de utbildningar de behöver och att heltäckande utbildningar är en av våra starka sidor som vi har utvecklat under
året som gått. Med FireStudio 4.0 gör vi brandscenarior av bilder vi tagit på arbetsplatsen så att en större förståelse av risker kan
uppfattas. Skräddarsydda paket med olika sorts utbildningar erbjuds också där vi har ett utbildningsutbud som ständigt växer.

Ny utrustning och nya utbildningar gör det enkelt att använda en distributör.
Med ett ständigt växande utbud av utbildningar gör vi det enkelt för våra kunder att använda en distributör. Vi tar även emot önskemål om
utbildningar då det finns ett väldigt brett know-how inom organisationen. Nya utbildningar som kommit under 2009 är bland annat
Arbetsmiljö samt Ergonomi.

Ergonomi - Lyftteknik
I arbetsmiljö utbildningen undervisar vi hur man kan förebygga ett av de största arbetsmiljöproblemen i västvärlden, vilket är
belastningsskador. En nyutkommen undersökning visar att uppskattningsvis 70% av arbetare med monotona arbete lider av någon form. Med
denna utbildning visas praktiska och teoretiska lösningar för att förebygga skador på både lång- och kort sikt.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen 3 kap. 4 para. 1 st. säger:
”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god
arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att
förebygga ohälsa och olycksfall.”

Med Hanssons Skydd och Säkerhet vill vi att alla har en förståelse att det är ett lika viktigt för arbetsgivaren som arbetstagaren att
förstå risker på arbetsplatsen.