Hanssons Skydd och Säkerhets första nyhetsbrev:

 

En bra start har skapat ännu fler fördelar för våra kunder.
Intresset för en mer personlig utbildning inom brand och säkerhet har varit stort och gett vårt företag en flygande start, vilket vi är
tacksamma för. Under de gångna månaderna har vi bland annat genomfört utbildningar för Ruuki AB,Metso Minerals AB, JMS Rulloffset i
Vellinge AB, Trelleborg AB, Bengt Dahlgren Brand&Risk,Malmö, Trelleborgs kommun och Vellinge kommun samt varit en av aktörerna i Region
Skånes utbildningssatsning.
Under våra fem första månader har intresset och förfrågningar om närliggande utbildningar och tjänster ökat. Som ett led i att tillgodose
detta har vi byggt ut vår verksamhet med ett nätverk av experter inom olika områden. Allt för att tillgodose önskningarna om utbildning
och tjänster inom brand, skydd och säkerhet.

Arbetsmiljölagen ökar kraven på arbetsgivaren.
Arbetsmiljölag 3 kap. paragraf 3
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren
upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som
behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.”

Med anpassad utbildning inom brand, skydd och säkerhet tillgodoses kraven i Arbetsmiljölagen. Utbildningar, som vi inom Hanssons Skydd och
Säkerhet anpassar för ditt företags behov och situation. Vi hjälper gärna till med en kostnadsfri behovsanalys.

Simulera brand för att bli mer förberedd.
Genom mjukvaruprogrammet FireStudio 4.0 kan vi med hjälp av foto från företaget simulera och träna på åtgärder vid brand. En övning som
ger bättre förberedelse och träning om brand olyckligtvis uppstår.

Hjärt- och lungräddning räddar liv
Med basal kunskap i HLR kan gemene man rädda liv på sin arbetsplats i fall av olyckor. Vi behöver inte gå längre än till oss själva för
att önska att vår närmaste omgivning hade utbildning inom hjärt- och lungräddning. Samtidigt blir det även vanligare med defibrillator på
arbetsplatser, med detta hjälpmedel ökar även chanserna för återupplivning avsevärt, vilket även vi erbjuder utbildningar i dess form av
D-HLR

Kris- och kamratstöd när olyckan är framme.
Det är inte enbart under en krissituation som stöd och utbildning behövs för att motverka psykiska och fysiska risker. Även efter olyckan
behövs stöd för bearbetning och för att komma tillbaka till vardagen. Utbildning och metodik är en väsentlig del i att minimera skadorna
vid en olycka.

Investera i rätt materiel
Nu ger vi även råd och är behjälplig med materiel som ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen som hjälp vid olyckor. Rätt hjälpmedel,
rätt placerade och med rätt utbildning ger bättre förutsättningar om det sker en brand eller olycka.

Kostnadsfri rådgivning är en bra start för att minimera risker vid brand och olyckor.

Östra Grevie i juni 2009
Hanssons Skydd & Säkerhet

Thomas Hansson