Krisledningsspel exempel:

Spelet genomförs hos er på Företaget under en förmiddag eller eftermiddag under
3,5 - 4 timmar. I programmet ingår en avslutande presskonferens och en första utvärdering.

En skriftlig utvärdering presenteras inom tre veckor efter spelet.

I vårt åtagande ingår manus, lägesbeskrivningar, inspel via filmer, övningshemsida
med tidningens Kvällsbladets rapportering och möjlighet för speldeltagarna att lägga in information,
motcentral, presskonferens och utvärdering.

Vi medverkar på plats med följande personal
spelledare
brandbefäl
polisbefäl
representant SOS Alarm och sjukvården
annan resursperson
journalist och filmfotograf på presskonferensen

Vi medverkar via telefon med ett antal personer som spelar anhöriga,
allmänheten, kunder och riksmedia.

Ett exempel på hemsidesfunktionen finns på www.krisovning,se/matilda
som gäller ett kommunalt krisledningsspel.