Heta Arbeten:

Heta arbete är en krävd utbildning av försäkringsbolagen för arbetsutövare och brandvakter i
samband med ”Heta Arbete” (svetsning, slipning, lödning, arbete med vinkelslip, samt andra arbete
som ger upphov till öppen låga, het yta eller gnistor), på tillfällig arbetsplats, samt heta takarbeten.