Första hjälpen på din Arbetsplats…

Innehåll – D – HLR bildning:

• Repetition basa HLR, enligt Svenska Cardiologföreningens normer.
• Genomgång av befintlig Defibrillatorutrustning.
• Träning i applicering samt hur utrustningen används.
• Träning på Övningsdefibrillator

Kursdeltagarna erhåller intyg

Tidsåtgång 3 - 4 timmar. Tidsåtgången varierar på elevernas förkunskaper.

Gruppstorlek vid grundutbildning max 6 personer, vid repetitionsutbildning kan gruppen utvidgas till
8 personer.

Utbildningen sker i lämpliga lokaler hos Er.

Utbildningen utföres av certifierad instruktör enl. Cardiologföreningens direktiv. Samt jobbar aktivt
inom ambulanssjukvården i Skåne.

Vi kan även erbjuda godkända Defibrillator till försäljning, kontakta oss för demonstration och mer
information.