Allmän Brandutbildning:

 

Grundläggande teoretisk utbildning i allmän brandkunskap innehållande bl.a: Brandens Grunder, förståelse för brandförlopp, Tidsaspekter samt agerande.

Genomgång av larmningsrutiner samt Systematiskt Brandskyddsarbete.

Brandrond av plats samt genomgång av befintlig släckutrustning.

Enkel släckövning med vatten/skum.