Arbetsmiljö:

Arbetsmiljöarbete – gällande lagar – riskbedömning… Vad är en Risk…

• Genomgång tillämpliga delar Arbetsmiljölagen
• Riskbedömning
• Genomgång risker på arbetsplatsen – vad är en risk…

Ergonomi – Lyftteknik

I arbetsmiljö utbildningen undervisar vi hur man kan förebygga ett av de största
arbetsmiljöproblemen i västvärlden, vilket är belastningsskador. En nyutkommen undersökning visar
att uppskattningsvis 70% av arbetare med monotona arbete lider av någon form. Med denna
utbildning visas praktiska och teoretiska lösningar för att förebygga skador på
både lång- och kort sikt.