Vem vi är

Lite om oss...

Jag heter Thomas Hansson och driver företaget Hanssons Skydd & Säkerhet sen hösten 2008. Jag har arbetat inom Räddningstjänsten i Vellinge och Trelleborg under många år, både operativt som brandman och senare i befälsställning samt med utbildning/ information. Jag har även knutit till mig fyra ambulanssjuksköterskor/ amblanssjukvårdare som hjälper mig med sjukvårdsutbildningar, Kris/ Kamratstöd samt Ergonomi/ lyftteknik.

Instruktörerna i brand/ säkerhet är utbildade Brandmän, med kompetensutveckling - Brandmästare eller den nya utbildningen Räddningsledare A - respektive B samt Kurs Tillsyn A resp. B enligt det nya utbildningsystemet på myndigheten MSB (tidigare Räddningsverket.) Pedagogikutbildning samt Heta Arbeten utbildning i Brandskyddsföreningen Sveriges regi.

Utbildarna i Sjukvård/ HLR, Trauma, Kris/ Kamrarstöd samt Ergonomi/ Lyftteknik är Undersköterskor - Sjuksköterskor som i sin dagliga gärning arbetar vid Ambulanssjukvården i Region Skåne.


Hanssons Skydd & Säkerhet


Thomas Hansson